Ứng dụng máy tẩy gỉ laser trong công nghiệp

Ứng dụng máy tẩy gỉ sét bằng laser trong công nghiệp khuôn mẫu, cơ khí chính xác, ngành đường sắt, ngành công nghiệp hàng không, công nghiệp đóng tàu, ngành quân sự